Współpraca

Etapy współpracy z naszym biurem rachunkowym:

Spotkanie w siedzibie biura.
Spotkanie w naszym biurze rozpoczyna współpracę z nami. Jego celem jest konkretne rozpoznanie Państwa potrzeb
i w efekcie stworzenie indywidualnej oferty na świadczone usługi.

Podpisanie umowy.
Po podjęciu decyzji o współpracy następuje podpisanie umowy pomiędzy klientem a naszym biurem rachunkowym.

Stała miesięczna obsługa księgowo-kadrowa.
Pod uzyskaniu danych od Państwa firmy nasi pracownicy sporządzają lisy płac, deklaracje ZUS oraz inne niezbędne dokumenty i przekazują je Państwu e-mailowo, w siedzibie biura rachunkowego lub na Państwa życzenie informacje przekazywane są telefonicznie.

Dostarczanie dokumentów.
Do dnia 7-go następnego miesiąca klient dostarcza do naszego biura komplet dokumentów za poprzedni miesiąc, które niezbędne są do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji oraz deklaracji podatkowych. Dokumenty mogą być również odebrane przez naszego pracownika z siedziby Państwa firmy.

Elektroniczna wymiana danych.
Istnieje możliwość dostosowania elektronicznej wymiany danych w zakresie importu dokumentów z Państwa systemów informatycznych do naszego programu F/K.

Deklaracje podatkowe.
Nasze biuro rachunkowe sporządza wszystkie deklaracje podatkowe i dostarcza je do właściwych Urzędów Skarbowych. Istnieje także możliwość przygotowania druków przelewów bankowych na podatki i składki ZUS.

Informacja o wynikach finansowych.
Po weryfikacji i wprowadzeniu otrzymanego kompletu dokumentów księgowych informujemy Państwa telefonicznie, e-mailowo lub osobiście o wyniku finansowym i wysokości podatków.

Kontrole Urzędu Skarbowego i ZUS
W razie ewentualnych kontroli pracownicy naszego biura rachunkowego reprezentują Państwa przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Archiwizacja dokumentów.
Dokumenty po zaksięgowaniu mogą być Państwu oddane lub mogą pozostać do zamknięcia roku podatkowego w siedzibie naszego biura rachunkowego w zależności od Państwa oczekiwań.

Ważne: strona biuro-doradca.pl wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych.  Akceptuję to »